Кошик
Немає відгуків, додати
+380 (67) 515-18-45
+380 (67) 515-18-50
55320, вул. Лісова, 1А, с. Воєводське Первомайського району Миколаївської області, Воеводское, Україна
СТОВ "Промінь"

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер 2023103111244

Додаток 2
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

 

________2023103111244_______________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

                        СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМІНЬ» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ - 24797049

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Воєводське, вул. Лісова 1-а, 55320

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю є будівництво свиноферми  сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМІНЬ» (СТОВ «ПРОМІНЬ») розташованої за межами населеного пункту с. Воєводське, Благодатненської територіальної громади, Первомайського району, Миколаївської області (кадастровий номер земельної ділянки 4820380700:03:000:0503).

Технічна альтернатива 1.

Технологічними рішеннями передбачене одночасне утримання до 40360 голів включно з молочними поросятами, до 48,5 тис.голів/рік у перерахунку на доросле поголів’я за фізіологічними показниками.

На проммайданчику передбачено улаштування свиноферми повного циклу у складі: 7-ми свинарників (маточники, утримання ремонтних свинок і кнурів та відгодівельники); силоси для приймання і зберігання корму (об’ємами: 6,35 м3 - 3 од., 9,75 м3 - 2 од., 15,55 м3 - 19 од.); вагового майданчику з естакадами для тварин; сепаратору гною для розподілу на рідку і тверду фракції; закритого тимчасового проміжного накопичувача твердої фракції гною, з якого гноєвідходи вивозяться за межі ферми на майданчик компостування, розташований на власних сільгоспугіддях на відстані близько 900 м від найближчого населеного пункту (с. Воєводське); закритої передлагуни (об’ємом 300 м3) та закритих лагун для витримки рідкої фракції гною (2 шт. об’єм по 18,250 тис. м3); 2 котельні з твердопаливними котлами; адміністративно-побутового корпусу суміщеного з санпропускником та дезбар’єром; дільниці утилізації власних побічних продуктів тваринного походження з утилізатором термічним УТ 750, дизельгенератора. Тварини утримуватимуть у закритих приміщеннях, майданчики вигулу тварин та забійний пункт відсутні.

Водопостачання свиноферми передбачається з існуючої артезіанської водозабірної свердловини глибиною 109,0 м.

Теплопостачання свиноферми передбачається від твердопаливної котельні (2 од.). В якості палива для котельні використовується органічне паливо - переважно лушпиння соняшника і т.п. 

Електропостачання від існуючих електромереж, аварійне електрозабезпечення - за допомогою дизельгенератора.

Технічна альтернатива 2.

Забезпечення теплопостачання свиноферми від твердопаливної котельні, що використовує в якості палива вугілля.

 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Плановану діяльність передбачається здійснювати в межах земельної ділянки розташованої за межами населеного пункту с. Воєводське, Благодатненської територіальної громади, Первомайського району, Миколаївської області, з кадастровим номером 4820380700:03:000:0503 площею 15,9057 із цільовим призначенням: 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядається у зв’язку з наявним правом на користування земельною ділянкою з кадастровим номером 4820380700:03:000:0503.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Розвиток сільськогосподарської галузі, насичення ринку м’ясною продукцією, додаткове надходження коштів в місцевий бюджет, влаштування нових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

За основу прийнято потоково-цехову технологію із тижневим ритмом руху поголів’я, та утриманням на щілинних підлогах без використання підстилки. В усіх приміщеннях використовується примусова приточно-витяжна вентиляція, із автоматизованим управлінням, що забезпечує максимальний комфорт для тварин і персоналу, незалежно від пори року.

Компонування приміщень свинокомлексу спроектована виходячи з умови зайнятості зон для опоросу, поросят на дорощуванні та відгодівлі за схемою «пусто-зайнято», з необхідними санітарними розривами та дезінфекції приміщень за 3-5 днів.

Для забезпечення циклічності зайнятості приміщень свиноматок об'єднують в групи, цикл формування груп (ритм виробництва) – 7 днів (1 тиждень).

Свиноматоки переводяться в зону осіменіння після відлучення від них поросят і тут вони перебувають разом з ремонтним молодняком протягом 5 тижнів, утримуються в індивідуальних станках, що дозволяє провести тестування на супоросність.

Як тільки тест поросності свиноматок підтверджується (через 27-29 днів після осіменіння), їх переводять в приміщення очікування, де вони перебувають в груповому утриманні протягом 12 тижнів.

За 5-6 днів до опоросу свиноматок переводять в зону опоросу для акліматизації. Тривалість перебування там свиноматок сладає біля 5-х тижнів, коли поросят на 28 день життя і вагою 7 кг відлучають від свиноматки. Самих же свиноматок переводять в зону осіменіння для відпочинку та виявлення охоти.

Поросят після підсисного періоду переводять в зону дорощування з груповими загонами. Щоденний приріст ваги для зони дорощування з вагою від 7 до 30 кг складає 450 г. Час перебування в приміщенні для дорощування близько 7 тижнів. У віці 80 днів та вагою 30 кг поросят переводять в зону для відгодівлі. Цикл товарної відгодівлі свиней триває 95 днів. Він закінчується на 175-й день по досягненню тваринами ваги 110-115 кг.

З урахуванням циклів вирощування загальна продуктивність комплексу становить до 72,0 тис.голів/рік включно з молочними і відлученими поросятами вагою до 30 кг.

Режим роботи свинокомплексу однозмінний при 40-годинному робочому тижні. Кількість працюючих загальна – 40 чол., у тому числі в найбільшу зміну 30 – чол.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1 встановлюються наступні екологічні, санітарно-гігієнічні та інші обмеження:

-       при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;

-       викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи;

-       забір води для потреб підприємства повинен здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування;

-       відведення побутових стічних вод повинне здійснюватися при наявності відповідного договору;

-       відходи, що утворюються на підприємстві, повинні сортуватись та передаватись спеціалізованим організаціям для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення згідно норм діючого законодавства в сфері поводження з відходами;

-       виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів;

-       експлуатацію об’єкта здійснювати з дотриманням чинних санітарно-гігієнічних норм та правил;

-       санітарно-захисна зона повинна бути організована з дотриманням вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

-       допустимі рівні шуму, рівень акустичного забруднення не повинні перевищувати нормативів відповідно до «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку»;

-       дотримання правил пожежної безпеки;

-       замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту  планованої діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи задля безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства;

-       вплив на навколишнє середовище очікується мінімальний і не потребує додаткових обмежень.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території включає планування майданчику. Проектні рішення в процесі будівельних робіт будуть забезпечувати раціональне використання матеріалів та мінімізацію шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;

Атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельних робіт утворюються під час робіт по вийманню, переміщенню та складуванні ґрунту, під час різання, зварювання та фарбування, а також при роботі задіяної спецтехніки. Джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть: технологічна вентиляція приміщень утримання тварин та обладнання для термічного знешкодження частини побічних продуктів тваринництва, робота котельні та дизельгенератора, вентиляція закритих гноєсховищ, автотранспорт (підвезення кормів, вивезення продукції) тощо;

Водне середовище: в період експлуатації буде здійснюватися забір води зі свердловини та відведення побутових стічних вод в гідроізольовані септики з подальшим вивезенням згідно до укладеного договору. Забір підземних вод буде здійснюватися в межах дозволених норм.

Ґрунти та земельні ресурси: під час проведення будівельних робіт незначним джерелом забруднення може стати будівельне сміття та паливно-мастильні матеріали від роботи будівельної техніки. Продукти життєдіяльності тварин будуть використані як органічні добрива після тривалого витримування. Для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні з гноєм та відходами передбачено посилену герметизацію конструкцій та колекторів, влаштування твердого покриття на території.

Відходи: в процесі експлуатації будуть створені окремі майданчики з твердим покриттям для тимчасового зберігання відходів різного морфологічного складу та класу небезпеки для уникнення забруднення ґрунту та вод з подальшої передачею відходів по договорам спеціалізованим підприємствам.

Геологічне середовище: додаткове розширення території, вплив на геологічне середовище не передбачається;

Рослинний та тваринний світ: негативних явищ не передбачається, можливий частковий вплив в межах дозволених норм.

Навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджет.

Навколишнє техногенне середовище: вплив не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля існують в межах виділеної земельної ділянки.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля:

– ст. 3, ч. 2, п. 19 - потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);

– ст. 3, ч. 3, п. 2, абз. 5 – установки для промислової утилізації, видалення туш тварин та/або відходів тваринництва.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що видається Державною інспекцією архітектури та містобудування України.

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів. Поштова адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ 03035;  e-mail: OVD@mepr.gov.ua; телефон: (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.

Контактна особа: Грицак Олена Анатоліївна, заступник директора Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – начальник відділу оцінки впливу на довкілля.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[1] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner